Hi,

Informujemy, iż z dniem 15. marca br. zakończyliśmy świadczenie usługi Pralniomatów Hi’Shine dla klientów indywidualnych. Nasza usługa będzie teraz dostępna tylko dla klientów biznesowych.

Klientów indywidualnych zapraszamy do korzystania z usług naszego Partnera - sieci pralni 5àSec. Klientów biznesowych zapraszamy od 15.04.2018 - szczegóły i formularz kontaktowy ukażą się na stronie.

Pozdrawiamy,
Zespół Pralniomatów Hi’Shine

Polityka prywatności

Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519267, numer NIP 5213678326, kapitał zakładowy: 4.000.000 PLN (dalej: Pralniomaty), w pełni przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych klientów oraz użytkowników serwisu hishine.pl (zwanych dalej łącznie: Użytkownikami).

DANE OSOBOWE - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są Pralniomaty Administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), może być odwołana w każdym czasie.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH.

Pralniomaty zbierają dane oraz informacje o Użytkownikach za pośrednictwem strony www.hishine.pl oraz panelu obsługi Użytkownika, znajdującego się pod adresem nadajpranie.hishine.pl (łącznie dalej zwanymi: Serwisem).

Rodzaj zbieranych danych.

Pralniomaty zbierają następujące dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi Pralniomaty Hi’Shine:
- imię i nazwisko Użytkownika
- adres mailowy
- nr telefonu
Pralniomaty zbierają także informacje o wykorzystywaniu Serwisu hishine.pl przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adres IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych, statystycznych oraz bezpieczeństwa i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie w celu i zakresie umożliwienia użytkownikowi skorzystania z usługi Pralniomaty Hi’Shine, zgodnie z Regulaminem usługi. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane zbierane w ramach korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Dane osobowe pozyskane w ramach Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane, bądź sprzedawane podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą być udostępniane Partnerom Aqmet, współpracującym z Aqmet w ramach usługi Pralniomaty Hi’Shine lub innym uprawnionym do tego organom.

Dane osobowe, przetwarzane przez administratora danych w celu świadczenia usług, będą przetwarzane także w celu ich archiwizacji, w celu dokonania badań statystycznych i planowania sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Aqmet oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółki z grupy kapitałowej Aqmet, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do działań stricte marketingowych wobec Użytkownika będzie się odbywało wyłącznie, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

BEZPIECZEŃSTWO.

Proces rejestracji oraz logowania Użytkownika w Serwisie, a także innego rodzaju komunikacja między komputerem Użytkownika a serwerem, wykorzystująca dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w odrębnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Pralniomaty nie ponoszą odpowiedzialności za działania podmiotów oraz politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.pralniomaty.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.pralniomaty.pl.

ZMIANA POLITYKI.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt.

Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519267, numer NIP 5213678326, kapitał zakładowy: 4.000.000 PLN.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie kontaktowej.